Yearly archive :2015

  1. मम्मी बनादो ना ब्रेडपकोडा / Mummy banado na breadpakoda

    In the morning today, me & Annie (Anandi)… (Annie & Papa(Me) in the morning, today) मम्मी बनादो ना ब्रेडपकोडा बेसन लगाओ ब्रेड पर और तलो थोड़ा थोड़ा मम्मी बनादो ना ब्रेडपकोडा Mummy banado na breadpakoda Besan lagao bread par aur talo thoda thoda Mummy banado na breadpakoda (Shikha) कल खाया तुमने पनीर बॉम्बेवाला का बनाउंगी…